تبلیغات
Love&Hate - כســـت شــویـــﮯ ..!!
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

כســـت شــویـــﮯ ..!!

כســـت شــویـــﮯ تنـــها جایـــﮯ کــ ه بــכوטּ اینــک ه کســﮯ بهـمـ گیــر بـכه

ریــلــکس تـر از هــمیـشـ ه

میــــریـنــمــ تــو כنیـــآ [ چهارشنبه 1392/04/26 ] [ 23:07 ] [ آروشا ] [ †ζºɱɱәη() ]