تبلیغات
Love&Hate - حرف...
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

حرف...

اگر حرف در دل بماند

عجیب سنگین می شود...

آنوقت جور ِزبان را

باید کـــــــــمر به دوش بکشد!!
[ شنبه 1392/05/5 ] [ 21:11 ] [ آروشا ] [ †ζºɱɱәη() ]