تبلیغات
Love&Hate - چقـــدر دردنــــاک است …
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

چقـــدر دردنــــاک است …

گوشهایم را می گیرم …

چشم هایم را می بندم …

و زبانم را گاز می گیرم ...

ولــــی …

حـــریـــفِ افکارم نمی شوم …

چقـــدر دردنــــاک است …

فــهــمــیــدن!
[ شنبه 1392/05/5 ] [ 21:20 ] [ آروشا ] [ †ζºɱɱәη() ]