تبلیغات
Love&Hate - گاهی دلت میگیرد...
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

گاهی دلت میگیرد...

گاهی

دلت میگیرد ،خیلی....

نـه حس تنهایی

نه حس غم

نـه حسِ دوری

گاهی.....

دیــــــــــــوانه میشـــــــــــوی

از خوبی ِ یکـــــی

، بد بودن دیگری.....

گاهیــــ.......میشکنی از اینکه سادگیـــــ را به حساب ِ حماقت

میگذارند......!!!


 
تصاویر عاشقانه
[ شنبه 1392/05/12 ] [ 16:57 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ () ]