تبلیغات
Love&Hate - بــآراטּ. . .
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

بــآراטּ. . .

نیـــا بــآراטּ. . .

زمــیــטּ جــآی قَــشَــنــگــی نـــیــســت!!

مــَن اَز اَهـــلِ زَمیــنَــم خــوب میــבانــَم کــه

گُــل در عــقـــב زنبــور اســت

 ولی پـــَروانــ ـﮧ را هـــَم בوست میــבارَב. . .
[ چهارشنبه 1392/05/23 ] [ 23:28 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]