تبلیغات
Love&Hate - من دخترم و از ابتدا مادر!
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

من دخترم و از ابتدا مادر!

من دخترم و ذاتم اینگونه است:من از کودکی مادرم،مادر عروسک هایم!

بزرگ تر که می شوم،غصه هایم هم اندازه من قد میکشند ،پس

مادر می شوم برای غصه هایم.

به خانه ای می روم که اسمش را گذاشته اند بخت،به آنجا

می روم و عشق را پرورش می دهم،مادر می شوم برای همسرم،

محرم می شوم برای درد و دل هایش،تسکین می شوم برای دردهایش ....

می گذرد و بعد از عمری که مادری بودم برای خود، حال نامم

مادر شده، فقط روی حساب این که کودکی در آغوش دارم!

من دخترم و از کودکی برای همه مادر می شوم

برای پدرم،مادرم،برادرم،خواهرم،دوستانم،همسرم،

غصه هایم،تنهایی هایم و در آخر برای فرزندم.....
[ شنبه 1392/06/2 ] [ 23:15 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]