تبلیغات
Love&Hate - گاهــــی وقتا...
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

گاهــــی وقتا...

گاهــــی وقتا به جای خاموشــــی در جواب ابلهان ،

باید یه مشــــت بخوابونـــی زیر چشمش!چون آدمـــــی که ابله باشه ،

معنی اون ســـــکوت رو هم نمیــــفهمه !
[ شنبه 1392/06/2 ] [ 23:46 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]