تبلیغات
Love&Hate - اِحســـاسَـــم استــــ !
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

اِحســـاسَـــم استــــ !

آرامتــر تکــانـش دهیــد.

مـَـرگ مَغـــزی شُــده…بــایـد زودتـــر دفــن شــود…

چیـــزی بــَرای اِهـدا هـــم نــدارد…

اِحســـاسَـــم استــــ !

تــــا همیـن دیــروز زنـده بـــوده

… خـــــودمــ دیـــدمــ ،

کِســـی لِهــــش کــــــرد و رَفــتـــــ .......
[ یکشنبه 1392/06/17 ] [ 22:31 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]