تبلیغات
Love&Hate - احساس بدیست...!
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

احساس بدیست...!

چه احساس بدیست وقتی با تمام وجودت یکی را دوست داری و او..

برای دیدن قلبت میخواهد دکمه های لباست را باز کند..

[ سه شنبه 1392/06/26 ] [ 14:34 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]