تبلیغات
Love&Hate - میلرزم..!!
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

میلرزم..!!

 میلرزم..!!

سرد بود..آب پاکی که روی دستانم ریختی...!!

[ چهارشنبه 1392/06/27 ] [ 18:04 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]