تبلیغات
Love&Hate - حسرت...
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

حسرت...

دستانش را بگیر

آنقدر نزدیکش باش که گرمای نفس هایش را حس کنی ...

خوب عطرش را بو بکش!

موقع بوسیدنش از ته دل ببوسش ... از ته دل ببویش ... از ته دل لمسش کن ...

از ته دل نگاهش کن... از ته دل صدایش کن

از تمام لحظات با هم بودن نهایت استفاده را بکن

روزی می رود ...

و حسرت همه ی اینهایی که گفتم در دلت می ماند...[ شنبه 1392/06/30 ] [ 14:24 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]