تبلیغات
Love&Hate - معتاد حسرت هایم شده ام...!
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

معتاد حسرت هایم شده ام...!

آرزوهایم هوایی میشوند...!

به باد میروند....!

دود میشوند...!

حس میکنم معتاد حسرت هایم شده ام...!

 


[ یکشنبه 1392/06/31 ] [ 14:41 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]