تبلیغات
Love&Hate - می دانـی؟!
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

می دانـی؟!

می دانـی؟!

مـیـتـرسم بـگـویـد دوستـت دارم و . . .

مـن یـاد تـو بـیفـتم !!


[ شنبه 1392/08/25 ] [ 21:39 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]