تبلیغات
Love&Hate - تیغِ کُند...!!
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

تیغِ کُند...!!

خدایا نفس کشیدن در این مرگِ تدریجی،

 حکم خودکشی رو داره با تیغِ کُند...

 خودت به دادم برس...!![ جمعه 1392/09/1 ] [ 20:55 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]