تبلیغات
Love&Hate - گاهی....
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

گاهی....

کاش گاهی مرد بودم...

میشد شادی ام را به کوچه ها بریزم

باصدای بلند از ته دلم بخندم و

هیچ ماشینی برای سوار کردنم ترمز نکند

من از زن بودنم در این سرزمین

گاهی سخت گله دارم...[ شنبه 1392/09/9 ] [ 01:03 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]