تبلیغات
Love&Hate - گریه ام میگیرد
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

گریه ام میگیرد

گریه ام میگیرد وقتی میبینم

کسی که همه دنیای من بود

 منت دیگری را میکشد !
[ شنبه 1392/09/9 ] [ 00:10 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]