تبلیغات
Love&Hate - نامرد...!!!
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

نامرد...!!!

فـــــاسد بـــودن فقط به تـــــن فـــــروشی نیستــ . . .

گاهی وقت ها به فـــــروختن خـــــاطرات قدیمی ،

به بهـــــای ورود یکــ تــــازه وارد استــ ... !!![ جمعه 1392/10/20 ] [ 00:31 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]