تبلیغات
Love&Hate - بی تآبَم!
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

بی تآبَم!

خــیلی وقـت است بی تآبَم!


دلــم یک تآب می خـــــوآهدُ یک هُـلِِ محکـــم


کـــه دلـم هـُری بریزد


هـرآنچه رآ در خودش تلنبـــــآر کـرده
[ جمعه 1392/10/20 ] [ 00:22 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]