تبلیغات
Love&Hate - یه وقتایی...
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

یه وقتایی...

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ . . .

[ سه شنبه 1393/02/9 ] [ 17:45 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]