تبلیغات
Love&Hate - آدم بی ارزش
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

آدم بی ارزش


سیگار بکش ؛ مست کن؛ بغض کن ؛ گریه کن ؛دق کن

ولی …

با آدم بی ارزش درد و دل نکن …[ چهارشنبه 1393/02/10 ] [ 21:09 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]