تبلیغات
Love&Hate - بانو....
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

بانو....

لبخند بی رژ لبت را منتشر می كنی و به چاپ چندم می رسانی
من بغض هایم را قاب می گیرم و دست فروشی می كنم
تو هنرمند زاییده شده ای ، من هنرمرگ
تو نگاه به نگاه و لب به لب تکثیر می شوی
من خیابان به خیابان و سیگار به سیگار پراكنده
بله بانو
تو هنرمند زاییده شدی
….من / هنرمرگ[ چهارشنبه 1393/02/10 ] [ 21:41 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]