تبلیغات
Love&Hate - دلم...
تبلیغات X

Love&Hate

عشــــــــــــــق و نفــــــــــ ـ ـ ـرت

دلم...

نه یک نخ

نه یک پاکت

یک عمر هم که ســـیگار بکشم فایده ندارد !

تا خودم نسوزم

دلم آرام نمی شود...


[ شنبه 1393/02/20 ] [ 08:21 ] [ آروشا ] [ CОмЕиТ() ]